Förskola

Gårdeby förskola består av tre avdelningar: Myror, Järvar Blå och Järvar Gul. I förskolan satsar vi på att vara ute mycket, oavsett väder. Vi har gårdar som ständigt förbättras och vacker natur omkring oss.

Läs mer

Skola

Gårdeby skola är den lilla skolan där alla elever blir sedda av kompetent och engagerad personal. Vi bedriver verksamhet från förskoleklass till och med år 6.

Läs mer

Fritidshem

Gårdeby friskolas fritidsverksamhet kallas för Jordgubb. Fritidsverksamheten bedrivs på hela övervåningen i skolan bestående av en ateljé, ett "lek/aktivitetsrum", ett klassrum samt bibliotek. Vi är även utomhus mycket och besöker och tar del av naturen som finns runt om i Gårdeby och i anslutning till vår skolgård.

Läs mer